Personálne obsadenie

 
Mgr. Valéria Surmajová, riaditeľka, psychologička
PhDr. Alexandra Kohutová, psychologička
Mgr. Zuzana Sochová, psychologička
Mgr. Alena Filarská, špeciálna pedagogička
Mgr. Andrea Šimovičová, špeciálna pedagogička
Mgr. Mária Bicková , metodička pre výchovné poradenstvo a primárnu prevenciu
Nataša Kostíková , hospodárka
Dáša Smetanová, administratívna pracovníčka
Mária Homoľová, upratovačka