Identifikácia a kontakt

 
Názov organizácie: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Kukučínova 2
IČO: 37945092
Sídlo: Kukučínova č.2, 091 01 Stropkov
E-mail: kontakt@poradnastropkov.sk
Telefón: 054/742 4813
Fax: 051/742 4813
Elokované pracovisko: Mierová 4, 06801 Medzilaborce
Telefón: 057/7321459
Zriaďovateľ: Krajský školský úrad Prešov, Tarasa Ševčenka 11
Štatutárny orgán: Mgr. Valéria Surmajová ,riaditeľka
Splnomocnený zástupca: Mgr. Alena Filarská, špeciálna pedagogička