Činnosť v školskom roku 2010/2011

 

Evidovaných  529 klientov

  • 669 diagnostík
  • 616 poradenských aktivít
  • 46 terapií
  • 71 reedukácií
  • 27 katamnéz
  • 843 odborných konzultácii  pre rodičov a pedagógov
  • 295 metodických návštev na školách
  • 54 prednášok, besied –  1160 účastníkov
  • 2 výcvikové skupiny  –  41 účastníkov
  • 2 semináre  pre pedagógov – 42 účastníkov

Primárna prevencia realizovaná s deťmi  MŠ, žiakmi ZŠ a študentmi SŠ

Počet podujatí: 107
Počet hodín: 214
Celkový počet účastníkov: 901
Detí MŠ: 56
Žiakov ZŠ 1. st.: 159; 2. st.: 387
Študentov SŠ: 299